Coordonare SSM santier

Coordonare SSM Santier – Gama COMPLETA de servicii coordonare santier.

COORDONARE SSM SANTIER

Coordonarea SSM pe șantiere este reglementată de HG 300/2006 & LG 319/2006 și este o normă obligatorie care trebuie implementată în șantierele temporare și mobile.

Coordonare SSM santier in faza de proiect
– Întocmirea documentației de securitate și sănătate în materie de protecția muncii;
Scop: prin întocmirea prezentului plan se stabilesc responsabilitățile fiecărui factor implicat în fazele de execuție a lucrărilor de construcții (se atașează la contractul de proiectare intre proiectant și beneficiar)

Coordonare SSM în timpul execuției
– Implementarea planului de securitate și sănătate în muncă stabilit la faza anterioară (faza de proiect);
– Aplică principiile generale de prevenire a accidentelor în cadrul diferitelor procese tehnice ale lucrărilor pe șantier (vizite pe șantier și întocmirea de referate referitoare la aplicarea prevederilor planului SSM de către antreprenorul general și subantreprenori;
– Împreună cu beneficiarul se trimite la ITM declarația prealabilă legată de societățile implicate în procesul de execuție, livrări materiale, utilaje, transport;
– În registrul de coordonare se vor consemna toate evenimentele apărute pe șantier în materie de SSM.